Prenájom kontajnerov

Na prenájom ponúkame dva typy kontajnerov

  • určené na stavebný odpad
    (5–8 m3)
  • určené na ľahký stavebný odpad, bioodpad

Miroslav Repáň – odvoz a likvidácia odpadu
Hviezdoslavova 1096
90873 Veľké Leváre