UNC - šmykový nakladač

UNC - šmykový nakladač

  • Práca na šmykovom nakladači – úprava terénu, nakladanie stavebného materiálu a stavebného odpadu.

Miroslav Repáň – odvoz a likvidácia odpadu
Hviezdoslavova 1096
90873 Veľké Leváre